Program znalazł zastosowanie w małych i dużych zakładach pracy, zarówno w budownictwie jak i w jednostkach budżetowych. Możliwość tworzenia własnych szablonów, składników została ograniczona dla głównego użytkownika "DA" i zaleca się nie pracować jako ten użytkownik - odpowiedzialność za prawidłowość liczenia. Kadry & Płace - wielolista oferuje takie możliwości jak : ewidencje : urlopową, czasu pracy, absencji chorobowej, członków rodziny; kontrolowanie ważności umowy; deklaracje PIT; połączenie z Płatnikiem.


Pliki do pobrania:

  1. INSTALL.BAT
  2. DANE.EXE
  3. SOFT.INF
  4. BIURO.DAT


ZMIANA W PRZEPISACH!!!
Podatek bez groszy - należy zmodyfikować składniki:
(co należy zmienić jest wyróżnione)

639 - Podatek należny - umowa zlecenia
     ROUND(MAX(elem("598")-elem("629"),0),IF(M->u_par101="T",0,2)

640 - Podatek należny
     ROUND(MAX(elem("599")-elem("630"),0),IF(M->u_par101="T",0,2)